SAOBRACAJNA KULTURA

Pocetna Saobr. kultura Sigurn. i zastita u saobr. Sigurn. cest. saobr. Eksp. saobr. nezgoda Transport i okolis Tehnologija cest. transp. Studije/projekti Informacije Blog

SAOBRACAJNA KULTURA

Pod saobracajnom kulturom podrazumijeva se nacin ponasanja ucesnika u saobracaju i njihovo postivanje svih pravila i normi savremenog zivljenja u sredinama gdje se odvija saobracaj. Saobracajna kultura se moze posmatrati kao dio opste covjekove kulture i ista se izgradjuje u jednom duzem periodu od rane mladosti do poznih godina. Prema uslovima urbanog zivljenja cijela populacija stanovnistva odredjenog podrucja je ukljucena u saobracaj ili kao pjesaci ili kao vozaci, pa stoga saobracajna kultura je odraz zivljenja u takvoj sredini. Saobracajna kultura stanovnistva, je odraz opce kulture stim da je visok stepen saobracajne kulture moze podrazumijevati nizak stepen ozljedjenih i poginulih stanovnika. Nekultura, pa tako i ona saobracajna je osobna stvar svakog pojedinca, ali zbog pojedinaca, u saobracaju nerijetko stradaju neduzni. Takodje, saobracajna kultura se moze definisati kao zbir stecenih navika i usvojenog obrazovanja u sastavu cjelokupne saobracajne preventive.